Új Magyar Teátrum Program névvel a színházi szakma középtávú fejlesztési programját készíti el a Magyar Teátrumi Társaság
2018. július 28. /

A Magyar Teátrumi Társaság (MIT) Zalaegerszegen, a Hevesi Sándor Színházban tartotta XX. közgyűlését 2018. május 28-án. A legnagyobb hazai színházi érdekképviseleti szervezet, a 63 előadóművészeti szervezetet képviselő Magyar Teátrumi Társaság két új tag felvételét szavazta
meg. A Pesti Magyar Színházzal és a marosvásárhelyi Spectrum Színházzal 65-re bővült a taglétszám.
A közgyűlésen a Teátrumi Társaság alapszabály szerinti célok körébe emelte a határon túli magyarok szellemi, kulturális támogatásával kap­cso­latos kezdeményezések segítését, valamint a határon túli ma­gyar­ság­gal történő kapcsolattartás előremozdítását és ápolását színházi, kulturális és egyéb szakmai programokon keresztül.
A Magyar Teátrumi Társaság elkötelezte magát, hogy a Színházi Dolgozók Szakszervezetével közösen megkísérli megalkotni a magyar színházi szakma ágazati kollektív szerződését, mely a munkáltató és a munkavállalók együttműködésének kereteit szabja meg. Amennyi­ben sikerülne tető alá hozni ezt a megállapodást, akkor az példaértékű lehetne a magyar kultúra minden egyéb ágazata számára is.
A Magyar Teátrumi Társaság közgyűlése Új Magyar Teátrum Program címmel a hazai színházi szakma egészét érintő fejlesztési program megalkotását határozta el. A program kitér finanszírozási, jogi, infrastrukturális és művészeti kérdésekre is, és a kulturális kormányzat számára is mérték- és irányadó lehet.
Az MTT közgyűlése foglalkozott a fiatal korosztályok színházlátogatási kedvének és lehetőségeinek bő­ví­té­sét szolgáló javaslatokkal, valamint az úgynevezett befogadószínházakkal (társulattal nem rendelkező, önálló produkciókat nem létrehozó, de vendég színházi előadásokat gyakran színpadra állító ját­szó­he­lyek­kel) való együttműködéssel.