Thirtythree
2018. november 19. /

A kiállítás visszatekintés a MOME – Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Fotográfia Tanszék kép­zé­sé­nek elmúlt harminchárom évére negyvenhat MOME alumni fotográfus művein keresztül. 1984-ben
indult az első fotográfus évfolyam az akkor még Magyar Iparművészeti Főiskolán a Kopek Gábor által indított szakon. Az eltelt harmad évszázadban radikálisan áta­la­kult a magyar társadalom, kultúra és történelemszemlélet, és az új évezreddel új távlatok nyíltak meg. Beérett egy generáció, amelyik közép-európai identitását földrajzilag minden korábbinál szélesebb horizonton határozza meg. A kiállítás szándékosan kerüli a linearitást és az időrendiségen alapuló be­mu­ta­tást, illetve a szokványos műfaji csoportosításokat. Rendezőelvvé a képzést jellemző témaközpontú oktatáshoz illeszkedve ennek a horizontnak fogalma vált. A nagyon is valóságos és egyben kép­ze­let­beli vonal fizikai, formai és szimbolikus tartományokat választ szét és kapcsol egybe, mint a kiemelt négy ellentétes, mégis egymást kiegészítő fogalompár: a természet és kultúra kétséges egyensúlya, az akkor és most súrlódása, a tudatos és a tudattalan állapotok ütköztetése, remény és reményvesztettség közti ingadozás.

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
12. 09-ig