A BMC Records újdonságai
Palotai Csaba – Steve Argüelles: Cabane Perchée

2021. május 12. /

Nem tudni, Bartók és Moondog, ez a csavargó innovátor összefutott-e a negyvenes években a New York-i utcákon, de Palotai Csaba és Steve Argüelles e lemezen lehetőséget ad a ta­lál­ko­zá­suk­ra. Bartók Mikrokozmoszának
etűdjei szólalnak meg Moondog zenei egy­sze­rű­sé­gének jegyében, akusztikus gitáron, talált tárgyakból álló ütős szetten és preparált gi­tá­ron úgy, hogy a sivatagi blues, a magyar és balkáni népzenék, a 20. századi minimálzene és a kortárs könnyűzene között jön létre különös harmónia.
A lemez címéül szolgáló, Cabane Perchée kifejezés magyarul annyit tesz: ’lombkunyhó’, ami a két alkotó számára annak a szimbóluma, hogy „egy végtelen egyszerű képben is benne lehet minden egy végtelenül komplex világról”. Ennek zenei megvalósítása során a lehető legegyszerűbb eszközökkel igyekeznek a komplex formákhoz szokott hallgató zenei emlékeit előhívni. És hogy mi volna a kunyhóhoz vezető létra? A repetíció, a groove, ami profán, de annál hatásosabb eszköze a magasabb tudatszintek elérésének. Ide, ebbe az összkomfortos, panorámás, mégis vadregényes és kézműves hangulatú zenezugba invitál minket ez a két kivételes zenész.