Modern idők – Megújult 20. századi állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában
2024. június 07. /

2024 tavaszától tartalmában és látványában is megújulva látható a 20. századi állandó kiállítás 1890 és 1930 közötti időszak kiemelkedő alkotóira és művész csoportjaira koncentráló egysége a Magyar Nemzeti Galériában. Ezek az évtizedek a megújulás, az átértelmezés és a társadalom
[kep3]
átalakításának jegyében zajlottak, így a képzőművészetben is megjelent a bátor kísérletezés. Az egyik legfontosabb változás az volt, hogy a művészek felismerték, hogy egy új század – egy sok szempontból új korszak – kérdéseit már nem lehetett a régi eszközökkel kifejezni. Az átépített terekben hét kérdéskörbe gyűjtve tárulnak fel a korszak meghatározó szellemi vonulatai és stiláris törekvései: a magyar szecessziós művészet; Gulácsy Lajos munkássága; a Schiffer-villa dekorációi; a hazai posztimpresszionista törekvések; a Nyolcak művészcsoport; az aktivizmus és az emigráció alkotói, végezetül pedig a weimari Bauhaus ma­gyar művészei.