Csodálatos rendszer – Tolvaly Ernő kiállítása
2014. november 08. /

Tolvaly Ernő a magyar képzőművészeti élet titokzatos alakja. Csendes személyisége ellenére az 1970-es évek óta 2008-ban bekövetkezett haláláig nagy hatást gyakorolt pályatársaira művészként, szervezőként, tanárként egyaránt. Munkáiban a festészetet és annak alapkérdéseit állította

vizsgálódásának középpontjába. Műfaji sokszínűsége híven tükrözi kí­ván­csi, kutató személyiségét és humorérzékét is. Késői műveiben ko­ro­kon, stílusokon átjárva virtuóz technikával újrafestette a nagy elő­dö­ket (például Cézanne, Monet), belehelyezkedve azok képalkotási te­vé­keny­ségébe.
A Ludwig Múzeum tárlatának létrehozásában közreműködtek közeli ba­rá­tok, kollégák. Visszaemlékezéseik, benyomásaik révén egy köz­vet­le­nebb portré is kirajzolódik Tolvaly Ernőről és a korról, a művészeti közegről, amelyben a művek létrejöttek.
A Ludwig Múzeum vállalkozása új megvilágításba helyezi az életművet, hiszen ehhez hasonló nagyszabású, a művész pályáját több szem­pont­ból bemutató kiállítás nem valósult meg Tolvaly Ernő életében.
[kep3]
Ludwig Múzeum
11. 30-ig