Így! Most már lőhetnek… Köszönöm
2014. november 08. /

A kecskeméti Katona József Múzeum képzőművészeti gyűjteményének művészettörténeti szem­pont­ból egyik legjelentősebb egysége a Farkas István–Glücks Ferenc-hagyaték, melynek révén a

magyar művészet nagy magányosai közül háromnak is (Mednyánszky László báró, Farkas István és Nagy István) majdhogynem életmű nagy­sá­gú műegyütteséhez jutott a múzeum. Nyár végén, az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából, e három alkotó rajzaiból és festményeiből nyílt kiállítás Kecskeméten, lévén mindhárman meg­for­dul­tak Ferenc József seregében.
A nagyobb és kisebb festmények, grafikák mellett a művek egy je­len­tős része vázlatkönyvekben található, ez utóbbiakat részint digitálisan feldolgozva mutatja be a kiállítás. A tárlaton láthatóak még Nagy István bakaportréi a Fővárosi Képtárból és Mednyánszky egy nagyobb kom­po­zí­ció­ja a szolnoki múzeumból. A falakon a megértést, befogadását elősegítendő naplórészletek is olvashatók.

Kecskemét, Cifrapalota
12. 31-ig