A Csalóka szivárvány a József Attila Színházban
2014. december 29. /

Ördögi színjáték ez – meghasonlás önmagunkkal. Az arc és álarc kettőssége Pirandello színpadi világával mutat rokonságot. Tamási Áron 1942-ben írt drámája a paraszti sorból kitörni vágyó erős egyéniség tragédiáját állítja elénk.

Czintos Bálint özvegyember, aki minden vágya ellenére nem ta­nul­ha­tott tovább. Műveli a birtokot, de álmai nyugtalanítják, miként törhetne ki sorsából. A véletlen lódítja meg képzeletét és bátorítja cselekvésre. Egykori barátja, Kund Ottó, bolyongó filozófus toppan a házba, akit Czintos hiába marasztal, elmúlik az életből is, mert a gazda ruhájában az örvénybe veti magát. Ebből szökken Bálint gondolata: megholt ba­rát­já­nak öltözetében eltűnik a házból és a faluból, hogy új életet kezdjen. Másik ember lehessen.

A rendező: Csiszár Imre,
a főbb szerepekben Rékasi Károly, Blazsovszky Ákos, Papp Zoltán és Tóth Judit látható.