„A törés a szavakban van” - Holokauszt-emlékezet és irodalom
2015. március 20. /

A Magyar Holokauszt Emlékév keretében megrendezett kiállítás célja kettős:

nyomatékot adni a szembenézés megkerülhetetlenségének, ugyan­ak­kor megmutatni, hogy az emberöltőnyi idő, amely ma elválaszt a ho­lo­ka­uszt traumájától, fogódzókat is kínál a feldolgozáshoz. A kiállítás több, egyformán létjogosult megközelítésmódhoz is adalékokkal szol­gál, egyfelől a dokumentum-, valamint önéletrajzi irodalom, másrészt a fikció, illetve a kortárs médiaművészet területéről hozott példákkal. A felhasznált szövegek nemcsak tartalmuk révén, hanem látvány­elem­ként is olyan kiállítási tér létrejöttét szolgálják, amely alkalmas arra, hogy emlékezethelyként működjék.

Petőfi Irodalmi Múzeum
Látogatható: 05. 31-ig