Kortársak: gyűjtők és művészek
2015. március 05. /

A kiállítás a hazai kortárs gyűjtők nélkülözhetetlen gazdasági és társadalmi szerepvállalására kívánja felhívni a figyelmet. A gyűjtésre és a gyűjteményépítésre fordított privát tőke – kortárs munkák esetében – gazdasági szempontból a területet éltető, a kínálatot inspiráló keresletként

jelentkezik. A gyűjtő nézőpontjából pedig egyaránt bizonyulhat sikeres befektetésnek és kockázatos végkimenetelű (csak hosszú távon, rossz esetben soha meg nem térülő) vállalkozásnak.
A tárlaton bemutatott – kizárólag 2010–2014 között keletkezett – mun­kák pillanatképet adnak a magyarországi gyűjtők kortárs szer­ze­mé­nyei­ről. A látogató előtt kirajzolódik a gyűjtemények eltérő kor­társ­mű­vé­szet-értelmezése, hazai, régiós vagy globális orientációjuk, műfaji és médiumok szerinti preferenciáik, valamint az egyes művészek al­ko­tó­mun­kájára vonatkozó értékítéleteik is.
A 38 hazai magángyűjteményből megvalósult bemutató kiindulópontja lehet újabb, már bizonyos részproblémákra, témákra koncentráló kiál­lí­tá­soknak, és nem utolsósorban: a kortárs művek iránti érdeklődés megélénkülésének, újabb gyűjtemények születésének.

Új Budapest Galéria (Bálna, IX., Fővám tér 11-12.)
03. 01-jéig