Anna Orlowska és Puklus Péter fotóművészek közös kiállítása
2017. március 16. /

A Lengyel Intézet Platán Galériájának célja a lengyel kortárs művészet bemutatásán túl a magyar és lengyel művészek közötti párbeszéd elősegítése is. Ennek jegyében februárban

Anna Orlowska és Puklus Péter fotóművészek jelentkeznek közös kiál­lí­tás­sal. A kiállítás a fotósorozatokat nem tradicionális formában mutatja be, hanem egyéb képzőművészeti alkotások társaságában, ahol a fényképek egy vegyes médiumokon alapuló, nem lineáris nar­ra­tí­va kiindulópontjául szolgálnak.
Anna Orlowska lengyel művész a fotográfia folyamatbeliségével kí­sér­le­te­zik, művei állandó átalakulásokon mennek keresztül, lehetetlené téve a megelőző anyagi állapothoz való vissza­té­rést. Ez a folyamat el­le­he­tet­leníti az egyszerű narratívák felépítését, hiszen a múlthoz való vissza­té­rés nem lehetséges – a tisztánlátás keresésében csak tö­re­dé­kek állnak rendelkezésünkre, a hiányok nem betölthetőek, a vesz­te­sé­get a nézőnek el kell fogadnia. A feszültség a látható/elérhető és a láthatatlan/elveszett között szinte tapinthatóan mutatkozik meg, az értelmet pedig az átalakulás stádiumainál lehet újra és újra felfedezni. Anna Orlowska művei Puklus Péternek, az elismert magyar fotográfusnak alkotásaival összefüggésben láthatóak, aki az identitáskeresés folyamatát formális egyszerűséggel és alapvető, „nyers” tárgyakhoz való visszatéréssel vizsgálja.

Lengyel Intézet, Platán Galéria (VI., Andrássy út 32.)
02. 15. – 03. 23.