Himnusz – A magyar nép imái
2020. február 15. /

A Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozatának akadémikusai és köztestületi tagjai a magyar kultúra napja alkalmából kiállításon mutatják be azon alkotásaikat, amelyeket nemzeti
imádságaink, egyházi himnuszaink és népénekeink inspiráltak. „Nem­ze­ti önazonosságunk megélésében elengedhetetlennek tartjuk azt, ami eleink számára soha nem volt kérdés: a cselekedeteinket meg­ha­tá­ro­zó istenhitet, az örök érvényű törvényeket” – vallják az alkotók. A tárlat szervezője a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Ta­go­zata.
„Napjaink társadalmának legnagyobb hiányossága az emberi kap­cso­la­tok gyengesége egymással, a természeti környezettel és Istennel. E kapcsolatok hiánya vagy elégtelen volta miatt az egyén el­ma­gá­nyo­sodik. Az embert éltető, erősítő kapcsolata a másik emberrel nem más, mint a szeretet, a szeretet működése. Az érzelmet nem lehet ugyan megparancsolni, de a szeretet kinyilvánítását, a másik emberrel szembeni jóindulat kifejezését, »gyakorlatát« igen. … Így lett a sze­re­tet a legfőbb parancs nemcsak a keresztények számára, hanem a tételes és erkölcsi elvárásait tételekben, írásban meg nem fogalmazó természeti vallások híveinek is.” (Andrásfalvy Bertalan)

Pesti Vigadó, V. emeleti kiállítótér
01. 23. – 04. 05.